Press "Enter" to skip to content

Материал размещен “День: 21.11.2018”

Интервью с автохамом, который на полтора часа заблокировал движение трамваев

Интервью с автохамом, который заблокировал движение трамваев на Подоле Начало тут: https://kyivoperativ.info/other/vzhe-majzhe-dvi-godini-stoyat-tramva%D1%97-na-nizhnomu-vali-cherez-geroya-parkuvannya-na-toyota-aa9162ht/ Интервью с автохамом, который на полтора часа заблокировал движение трамваев Источник