Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Служба безпеки України викрила генерал-майора, який працював на ФСБ РФ…

Служба безпеки України викрила генерал-майора, який працював на ФСБ РФ

Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну спецоперацію із викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади. Так, сьогодні було затримано генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.
СБУ зібрала достатню кількість доказів, які переконливо свідчать – Шайтанов є агентом Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо- та відеозаписи.
«На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності», — заявив голова СБ України Іван Баканов.
На його переконання, це затримання – свідчення того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.
«Ми не просто робимо СБУ більш ефективною, але й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці та питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну та виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають», — підкреслив Іван Баканов.
Як свідчать матеріали справи, Валерій Шайтанов, який є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» СБ України, насправді перебував на агентурному зв’язку під псевдонім «Бобиль» у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.
Слідство також володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис дол США та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів.
Підготовка до цих злочинів чітко зафіксована в матеріалах справи.
Окрім того, Валерій Шайтанов збирав та передавав російській стороні інформацію про:
— обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників;
— міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони;
— співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО «А», українських розвідувальних органів;
— підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.
Зафіксовано агентурні зустрічі на території європейських країн: Єгорова із Шайтановим та з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Проводяться обшуки за місцями проживання та тимчасового перебування Шайтанова, а також громадян України, які підозрюються у належності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова. Встановлюються обставини їх протиправної діяльності.
Окремо слід наголосити, що використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших та вищих офіцерів Служби. У ході досудового розслідування буде визначено їх причетність до розголошення відомостей з обмеженим доступом.
Вирішується питання щодо оголошення Валерію Шайтанову про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст.111 («Державна зрада») і ст. 258 («Терористичний акт») Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом Генерального прокурора України.

Служба bezpeki Ukraí̈ni выставили генерал-майора, который работал на ФСБ РФ

Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонантную операцию по раскрытию высокопоставленного агента ФСБ в высоких эшелонах власти. Да, сегодня задержала генерал-майор СБУ Валерия Шайтанов, подозреваемую в измене и совершении террористических актов. В частности, по задаче российских спецнаций, он планировал убийство известного волонтера Адама Осмаева.
СБУ собрал достаточно доказательств того, что убедительно свидетельствуют — Шайтанов — агент Федеральной службы безопасности РФ. Это подтверждает доступный случай, среди которого аудио и видео записи.
" К сожалению, человек, который получил генеральське звание после революции достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против него. У нас была сложная, длинная, многоуровневая операция. Это важное разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости ",-сказал глава Сб Украины Иван Баканов.
По его мнению, это задержание является свидетельством того, что новые подходы в работе Службы дают свои прекрасные результаты.
" Мы не просто делаем СБУ эффективнее, но и чистим его. Мы сосредоточены на проблемах контрразведки и общественной безопасности. А мы будем продолжать защищать страну и обнаруживать защищенные, независимо от того, какую позицию они не принимают ",-подчеркнул Иван Баканов.
Как свидетельствуют материалы дела, Валерий Шайтанов, являющийся одним из бывших лидеров Центра специальных операций " А " Сб Украины, на самом деле на агентурному общении под ником " Бобиль " в полковнике Игоря Егорова. Последний — сотрудник Департамента операций Контрразведки 1 ФСБ — подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведки и саботажа и террористических акций как в Украине, так и других государствах.
Расследование также обладает бесспорными доказательствами того, что согласно задачам РФ генерал-майор Шайтанов планировал вести террористические акты на территории Украины. Для этого представитель ФСБ гарантирует награду в размере 200 тысяч дол США и паспорт гражданина России. Как художник Шайтанов специально подобрал человека среди бывших бойцов специальных подразделений.
Подготовка к этим преступлениям четко зафиксируется в материалах дела.
Кроме того, Валерий Шайтанов собрал и передал российскую информацию о:
— обстоятельства индивидуальных секретных операций в районе АТО / зоны и активных сотрудников;
— международное сотрудничество отечественных спецнациональной безопасности и обороны;
— сотрудники департамента контрразведки, оперативных подразделений СБ Украины и ЦСО "А", украинских разведки;
— подходит, изучение и набор старших офицеров специальных и разведчиков для работы над ФСБ.
Записаны встречи агентства в европейских странах: Егорова с Шайтановимом и другими гражданами Украины, которые участвовали в исполнении российских разведчиков.
В настоящее время продолжаются горящие следователи. Зачистки на проживание и временное пребывание Шайтанова, а также граждане Украины подозреваемых в принадлежности к агентурному стану сотрудников ФСБ РФ Егорова. Обстоятельства их юридической деятельности установлены.
Отдельно следует подчеркнуть, что используя его службу Шайтанов получил разведывательную информацию от старших и высших служб. В ходе предварительного расследования будет определено их участие в раскрытии информации о ограниченном доступе.
Вопрос о объявлении Валерии Шайтанова в подозрении в совершении преступлений, предусмотренных веком. 111 ("Государственная измена") и старший. 258 ("террористический акт") Уголовного кодекса Украины и избранного события.
Процедурное управление по указанному уголовному разбирательству осуществляется Генеральная прокуратура Украины.Источник

Mission News Theme от Compete Themes.